ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

secretary

คำแปล
เลขานุการ (คำนามเอกพจน์)
She
เธอ
is
เป็น
อยู่
คือ
my
ของฉัน
ของผม
secretary
เลขานุการ (คำนามเอกพจน์)
.
เธอคือเลขานุการของฉัน
1 ความคิดเห็น
She
เธอ
is
เป็น
อยู่
คือ
my
ของฉัน
ของผม
secretary
เลขานุการ (คำนามเอกพจน์)
.
เธอคือเลขานุการของฉัน
1 ความคิดเห็น
My
ของฉัน
ของผม
mother
แม่
is
เป็น
อยู่
คือ
a
หนึ่ง
secretary
เลขานุการ (คำนามเอกพจน์)
.
คุณแม่ของฉันเป็นเลขานุการ
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย