Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

secret

คำแปล

ความลับ

My
uncle
has
a
secret
.

ลุงของฉันมีความลับเรื่องหนึ่ง

My
uncle
has
a
secret
.

ลุงของฉันมีความลับเรื่องหนึ่ง

He
knows
my
secret
.

เขารู้ความลับของฉัน

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย