ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

secret

คำแปล
ความลับ
My
ของฉัน
ของผม
uncle
อา
น้า
ลุง
has
มี
a
หนึ่ง
secret
ความลับ
.
ลุงของฉันมีความลับเรื่องหนึ่ง
My
ของฉัน
ของผม
uncle
อา
น้า
ลุง
has
มี
a
หนึ่ง
secret
ความลับ
.
ลุงของฉันมีความลับเรื่องหนึ่ง
He
เขา
knows
รู้
my
ของฉัน
ของผม
secret
ความลับ
.
เขารู้ความลับของฉัน
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย