ภาษาอังกฤษ

second

ภาษาไทย
ที่สอง, วินาที

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
secondตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างfor the second time in an hourคำแปลเป็นครั้งที่สองในหนึ่งชั่วโมง
secondsตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างhours, minutes, secondsคำแปลชั่วโมง, นาที, วินาที
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย