second

คำแปล
ที่สอง, วินาที
You
เธอ
คุณ
พวกคุณ
have
มี
a
หนึ่ง
second
วินาที
ที่สอง
.
คุณมีหนึ่งวินาทีไหม
1 ความคิดเห็น
You
เธอ
คุณ
พวกคุณ
have
มี
a
หนึ่ง
second
วินาที
ที่สอง
.
คุณมีหนึ่งวินาทีไหม
1 ความคิดเห็น
You
เธอ
คุณ
พวกคุณ
have
มี
a
หนึ่ง
second
วินาที
ที่สอง
.
คุณมีหนึ่งวินาทีไหม
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย