ภาษาอังกฤษ

search

ภาษาไทย
ค้นหา, การค้นหา

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
searchesตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างShe searches for her brother.คำแปลเธอค้นหาพี่ชายของเธอ
searchตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI am in search of a new house.คำแปลฉันกำลังหาบ้านใหม่อยู่
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย