search

คำแปล
ค้นหา, การค้นหา
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
am
อยู่
คือ
เป็น
in
ใน
search
ค้นหา
การค้นหา
of
ของ
a
หนึ่ง
new
ใหม่
house
บ้าน
.
ฉันกำลังหาบ้านใหม่อยู่
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
am
อยู่
คือ
เป็น
in
ใน
search
ค้นหา
การค้นหา
of
ของ
a
หนึ่ง
new
ใหม่
house
บ้าน
.
ฉันกำลังหาบ้านใหม่อยู่
Google
กูเกิล
is
เป็น
อยู่
คือ
a
หนึ่ง
search
การค้นหา
ค้นหา
engine
เครื่องยนต์
.
Googleคือโปรแกรมค้นหา
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย