ภาษาอังกฤษ

scored

ภาษาไทย
ทำคะแนน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
scoredตัวอย่างI do not remember who scored.คำแปลฉันจำไม่ได้ว่าใครทำคะแนน

การเชื่อมscore

PersonPresentPast
Iscorescored
he/she/itscoresscored
you/we/theyscorescored

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย