ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

scientists

คำแปล
นักวิทยาศาสตร์
We
พวกเรา
work
ทำงาน
งาน
with
กับ
ด้วย
ติดต่อกับ
other
อื่นๆ
scientists
นักวิทยาศาสตร์
.
พวกเราทำงานกับนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆ
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
scientists
นักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย