ภาษาอังกฤษ

scientist

ภาษาไทย
นักวิทยาศาสตร์

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
scientistตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างMy husband is a scientist.คำแปลสามีของฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์
scientistsตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างWe work with other scientists.คำแปลพวกเราทำงานกับนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย