scientist

คำแปล
นักวิทยาศาสตร์
My
ของฉัน
ของผม
husband
สามี
is
เป็น
อยู่
คือ
a
หนึ่ง
scientist
นักวิทยาศาสตร์
.
สามีของฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
scientist
นักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์
We
พวกเรา
work
ทำงาน
งาน
with
กับ
ด้วย
ติดต่อกับ
other
อื่นๆ
scientists
นักวิทยาศาสตร์
.
พวกเราทำงานกับนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆ
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย