ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

science

คำแปล
วิทยาศาสตร์
What
อะไร
is
คือ
อยู่
เป็น
computer
คอมพิวเตอร์
science
วิทยาศาสตร์
?
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์คืออะไร
Science
วิทยาศาสตร์
is
เป็น
อยู่
คือ
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
answer
ตอบ
คำตอบ
.
วิทยาศาสตร์คือคำตอบ
Science
วิทยาศาสตร์
is
เป็น
อยู่
คือ
important
สำคัญ
.
วิทยาศาสตร์สำคัญ
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย