ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

school

คำแปล
โรงเรียน
He
เขา
goes
ไป
to
ถึง
สู่
an
หนึ่ง
international
นานาชาติ
school
โรงเรียน
.
เขาไปที่โรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่ง
Yes
ใช่
,
we
พวกเรา
go
ไป
to
ถึง
สู่
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
same
เหมือนกัน
school
โรงเรียน
.
พวกเราเรียนโรงเรียนเดียวกัน
My
ของฉัน
ของผม
school
โรงเรียน
is
อยู่
เป็น
คือ
near
ใกล้
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
church
โบสถ์
.
โรงเรียนของฉันอยู่ใกล้โบสถ์
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย