ภาษาอังกฤษ

scene

ภาษาไทย
ฉาก

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
sceneตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างBehind the sceneคำแปลข้างหลังฉากนี้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย