ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

scale

คำแปล
ตาชั่ง, ขนาด, มาตราส่วน
This
นี่
นี้
scale
ตาชั่ง
มาตราส่วน
ขนาด
does
คำกริยาช่วย ไม่ต้องแปล
not
ไม่
ไม่ใช่
work
ทำงาน
งาน
.
ตาชั่งนี้ไม่ทำงาน
This
นี่
นี้
scale
ตาชั่ง
มาตราส่วน
ขนาด
is
เป็น
อยู่
คือ
wrong
ผิด
.
ตาชั่งนี้ผิด
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
scale
ตาชั่ง
มาตราส่วน
ขนาด
ตาชั่ง
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย