saying

คำแปล
They
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
are
อยู่
เป็น
saying
พูด
my
ของฉัน
ของผม
name
ชื่อ
.
พวกเขากำลังพูดชื่อของฉันอยู่
1 ความคิดเห็น
What
อะไร
is
อยู่
คือ
เป็น
he
เขา
saying
พูด
?
เขากำลังพูดอะไรอยู่
What
อะไร
are
อยู่
เป็น
you
เธอ
พวกคุณ
คุณ
saying
พูด
?
คุณกำลังพูดอะไรอยู่

การผันคำกริยาทั้งหมดของ say

PersonPresentPast
Isaysaid
he/she/itsayssaid
you/we/theysaysaid

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย