ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

say

คำแปล
พูด
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
children
เด็ก
ลูก
say
พูด
good
goodnight
ราตรีสวัสดิ์
ดี
night
goodnight
ราตรีสวัสดิ์
กลางคืน
.
พวกเด็กๆพูดว่าราตรีสวัสดิ์
1 ความคิดเห็น
They
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
say
พูด
no
ไม่
.
พวกเขาพูดว่าไม่
2 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
say
พูด
yes
ใช่
.
ฉันพูดว่าใช่
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ say


PersonPresentPast
Isaysaid
he/she/itsayssaid
you/we/theysaysaid

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย