ภาษาอังกฤษ

saturdays

ภาษาไทย
วันเสาร์

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
saturdayตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างIs tomorrow Saturday?คำแปลไม่ใช่วันเสาร์ ไม่ใช่วันอาทิตย์ วันศุกร์
saturdaysตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างI like Saturdays.คำแปลฉันชอบวันเสาร์
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย