ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

sandwich

คำแปล
แซนด์วิช (คำเอกพจน์)
We
พวกเรา
eat
รับประทาน
กิน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
sandwich
แซนด์วิช (คำเอกพจน์)
.
พวกเรากินแซนด์วิช
2 ความคิดเห็น
You
เธอ
คุณ
พวกคุณ
eat
รับประทาน
กิน
a
หนึ่ง
sandwich
แซนด์วิช (คำเอกพจน์)
.
คุณกินแซนด์วิช
2 ความคิดเห็น
He
เขา
eats
รับประทาน
กิน
a
หนึ่ง
sandwich
แซนด์วิช (คำเอกพจน์)
.
เขากินแซนด์วิช
0 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย