ภาษาอังกฤษ

sand

ภาษาไทย
ทราย

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
sandตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThere is sand in my shoes.คำแปลมีทรายอยู่ในรองเท้าของฉัน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย