ภาษาอังกฤษ

sample

ภาษาไทย
ตัวอย่าง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
sampleตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe sample is not pure enough.คำแปลตัวอย่างนี้บริสุทธิ์ไม่พอ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย