ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

same

คำแปล
เหมือนกัน
She
เธอ
and
และ
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
are
เป็น
อยู่
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
same
เหมือนกัน
age
อายุ
ยุคสมัย
.
เธอและฉันอายุเท่ากัน
1 ความคิดเห็น
He
เขา
is
เป็น
อยู่
คือ
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
same
เหมือนกัน
age
อายุ
ยุคสมัย
as
เช่น
me
ผม
ฉัน
.
เขาและฉันอายุเท่ากัน
It
มัน
is
เป็น
อยู่
คือ
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
same
เหมือนกัน
.
มันเหมือนกัน

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย