salt

คำแปล
เกลือ
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
have
มี
salt
เกลือ
and
และ
water
น้ำ
.
ฉันมีเกลือและน้ำ
1 ความคิดเห็น
He
เขา
eats
รับประทาน
กิน
salt
เกลือ
.
เขากินเกลือ
2 ความคิดเห็น
Oil
น้ำมัน
and
และ
salt
เกลือ
น้ำมันและเกลือ
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย