ภาษาอังกฤษ

salt

ภาษาไทย
เกลือ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
saltตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI have salt and water.คำแปลฉันมีเกลือและน้ำ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย