ภาษาอังกฤษ

sale

ภาษาไทย
การขาย, ขาย

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
saleตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThat book is not for sale here.คำแปลหนังสือเล่มนั้นไม่ได้มีไว้ขายที่นี่
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย