ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

said

คำแปล
She
เธอ
said
ได้พูด
something
บางอย่าง
to
ถึง
สู่
him
เขา
.
เธอได้พูดอะไรบางอย่างกับเขา
My
ของฉัน
ของผม
parents
พ่อแม่
ผู้ปกครอง
said
ได้พูด
what
อะไร
?
พ่อแม่ของฉันพูดว่าอะไร
"
I
ฉัน
ดิฉัน
ผม
will
จะ
pay
จ่าย
จ่ายเงิน
ชดใช้
",
he
เขา
said
ได้พูด
.
"ฉันจะจ่าย" เขาพูด
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ say


PersonPresentPast
Isaysaid
he/she/itsayssaid
you/we/theysaysaid

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย