ภาษาอังกฤษ

safety

ภาษาไทย
ความปลอดภัย

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
safetyตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe purpose of this test is to improve safety.คำแปลจุดประสงค์ของการทดสอบนี้คือการปรับปรุงเรื่องความปลอดภัย
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย