ภาษาอังกฤษ

sad

ภาษาไทย
เศร้า

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
sadตัวอย่างShe is not sad.คำแปลเธอไม่ได้เศร้า
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย