Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

runs

คำแปล

The
bear
runs
.

หมีวิ่ง

1 ความคิดเห็น

She
runs
.

เธอวิ่ง

8 ความคิดเห็น

The
turtle
walks
and
the
dog
runs
.

เต่าเดินและหมาวิ่ง

การผันคำกริยาทั้งหมดของ run

บุคคลปัจจุบันอดีต
Irunran
he/she/itrunsran
you/we/theyrunran

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง