ภาษาอังกฤษ

run

ภาษาไทย
วิ่ง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
runsตัวอย่างThe turtle walks and the dog runs.คำแปลเต่าเดินและหมาวิ่ง
runตัวอย่างThey run.คำแปลพวกเธอวิ่ง
runningตัวอย่างThey are running with us.คำแปลพวกเขากำลังวิ่งกับพวกเราอยู่
runningตัวอย่างShe likes running with her sister.คำแปลเธอชอบการวิ่งกับพี่สาวของเธอ
runตัวอย่างMy sister will run tonight.คำแปลพี่สาวของฉันจะวิ่งคืนนี้

การเชื่อมrun

PersonPresentPast
Irunran
he/she/itrunsran
you/we/theyrunran

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย