ภาษาอังกฤษ

rose

ภาษาไทย
ดอกกุหลาบ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
roseตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างYou have a rose.คำแปลคุณมีดอกกุหลาบดอกหนึ่ง
rosesตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างI like the red roses.คำแปลฉันชอบดอกกุหลาบสีแดง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย