ภาษาอังกฤษ

roots

ภาษาไทย
ราก

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
rootตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe root is green.คำแปลรากเป็นสีเขียว
rootsตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างThe roots need water.คำแปลรากพวกนี้ต้องการน้ํา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย