ภาษาอังกฤษ

rooms

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
roomตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างHe is playing in his room.คำแปลเขากำลงเลนอยู่ในหองของเขา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย