ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

roof

คำแปล
หลังคา
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
see
เห็น
เจอ
a
หนึ่ง
bird
นก (คำเอกพจน์)
on
บน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
roof
หลังคา
.
ฉันเห็นนกตัวหนึ่งบนหลังคา
We
พวกเรา
are
อยู่
เป็น
on
บน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
roof
หลังคา
.
พวกเราอยู่บนหลังคานี้
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
roof
หลังคา
is
เป็น
อยู่
คือ
red
สีแดง
.
หลังคาเป็นสีแดง
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย