ภาษาอังกฤษ

roof

ภาษาไทย
หลังคา

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
roofตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI see a bird on the roof.คำแปลฉันเห็นนกตัวหนึ่งบนหลังคา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย