ภาษาอังกฤษ

role

ภาษาไทย
หน้าที่, บทบาท

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
roleตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างMy role is to cook.คำแปลหน้าที่ของฉันคือการทำกับข้าว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย