ภาษาอังกฤษ

roads

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
roadตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างHe is on the road.คำแปลเขาอยู่บนถนน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย