ภาษาอังกฤษ

river

ภาษาไทย
แม่น้ำ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
riverตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThis river's water is very clean.คำแปลน้ำของแม่น้ำสายนี้สะอาดมาก
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย