ภาษาอังกฤษ

risk

ภาษาไทย
เสี่ยง, ความเสี่ยง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
riskตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe risk is there.คำแปลความเสี่ยงอยู่ที่นั่น
risksตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างDo not be afraid to take risks!คำแปลอย่ากลัวที่จะลองเสี่ยง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย