ภาษาอังกฤษ

right

ภาษาไทย
เป็นธรรม, ขวา, สิทธิ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
rightตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe cinema is to the right of the restaurant.คำแปลโรงหนังอยู่ทางขวาของร้านอาหาร
rightsตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างWe know about our rights.คำแปลพวกเรารู้สิทธิของพวกเรา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย