ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

review

คำแปล
บทวิจารณ์, การทบทวน, ทบทวน
He
เขา
liked
ชอบ
my
ของฉัน
ของผม
review
บทวิจารณ์
ทบทวน
การทบทวน
.
เขาชอบบทวิจารณ์ของฉัน
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
review
บทวิจารณ์
ทบทวน
การทบทวน
is
isnot
ไม่ได้เป็น
เป็น
อยู่
คือ
not
isnot
ไม่ได้เป็น
ไม่
ไม่ใช่
very
มาก
good
ดี
.
บทวิจารณ์นี้ไม่ค่อยดี
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
review
บทวิจารณ์
ทบทวน
การทบทวน
บทวิจารณ์
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย