ภาษาอังกฤษ

review

ภาษาไทย
บทวิจารณ์, การทบทวน, ทบทวน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
reviewตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างHe liked my review.คำแปลเขาชอบบทวิจารณ์ของฉัน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย