ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

returned

คำแปล
She
เธอ
returned
ได้คืน
กลับ
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
book
หนังสือ
.
เธอได้คืนหนังสือเล่มนี้
You
เธอ
คุณ
พวกคุณ
returned
กลับ
ได้คืน
.
คุณได้กลับมา
She
เธอ
returned
กลับ
ได้คืน
.
เธอได้กลับมา
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ return


การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย