ภาษาอังกฤษ

return

ภาษาไทย
กลับ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
returnsตัวอย่างI hope that he returns tomorrow.คำแปลฉันหวังว่าเขากลับวันพรุ่งนี้
returnตัวอย่างI return to France.คำแปลฉันกลับไปที่ประเทศฝรั่งเศส
returnedตัวอย่างShe returned the book.คำแปลเธอได้คืนหนังสือเล่มนี้
returnedตัวอย่างThe boys will have returned by tomorrow.คำแปลเด็กผู้ชายเหล่านี้จะได้กลับภายในวันพรุ่งนี้
returnตัวอย่างHe will return from work at seven.คำแปลเขาจะกลับมาจากที่ทำงานตอนเจ็ดโมงเช้า

การเชื่อมreturn

PersonPresentPast
Ireturnreturned
he/she/itreturnsreturned
you/we/theyreturnreturned

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย