ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

return

คำแปล
กลับ
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
return
กลับ
to
ถึง
สู่
France
ประเทศฝรั่งเศส
ฝรั่งเศส
.
ฉันกลับไปที่ประเทศฝรั่งเศส
1 ความคิดเห็น
You
เธอ
คุณ
พวกคุณ
return
กลับ
.
คุณกลับไป
1 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
return
กลับ
from
จาก
ตั้งแต่
work
งาน
ทำงาน
.
ฉันกลับจากงาน
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ return


การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย