ภาษาอังกฤษ

result

ภาษาไทย
คำตอบ, ผลลัพธ์, ผล

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
resultตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThis book is the result.คำแปลหนังสือเล่มนี้คือผลลัพธ์
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย