ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

restaurant

คำแปล
ร้านอาหาร
My
ของฉัน
ของผม
father
พ่อ
has
มี
a
หนึ่ง
restaurant
ร้านอาหาร
.
คุณพ่อของฉันมีร้านอาหารร้านหนึ่ง
My
ของฉัน
ของผม
father
พ่อ
has
มี
a
หนึ่ง
restaurant
ร้านอาหาร
.
คุณพ่อของฉันมีร้านอาหารร้านหนึ่ง
My
ของฉัน
ของผม
dad
พ่อ
has
มี
a
หนึ่ง
restaurant
ร้านอาหาร
.
พ่อของฉันมีร้านอาหารร้านหนึ่ง
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย