ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

rest

คำแปล
พักผ่อน
We
พวกเรา
work
ทำงาน
งาน
by
โดย
day
วัน
,
and
และ
rest
พักผ่อน
by
โดย
night
กลางคืน
.
พวกเราทำงานตอนกลางวันและพักผ่อนตอนกลางคืน
1 ความคิดเห็น
We
พวกเรา
work
ทำงาน
งาน
by
โดย
day
วัน
,
and
และ
rest
พักผ่อน
by
โดย
night
กลางคืน
.
พวกเราทำงานตอนกลางวันและพักผ่อนตอนกลางคืน
1 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
rest
พักผ่อน
during
ในระหว่าง
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
night
กลางคืน
.
ฉันพักผ่อนในตอนกลางคืน
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย