ภาษาอังกฤษ

responsibilities

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
responsibilityตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThat is your responsibility.คำแปลั่นคอความรบผดชอบของค
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย