ภาษาอังกฤษ

response

ภาษาไทย
การตอบสนอง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
responseตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างWhat is your wife's response?คำแปลการตอบสนองของภรรยาของคุณคืออะไร
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย