ภาษาอังกฤษ

respect

ภาษาไทย
ความเคารพ, เคารพ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
respectตัวอย่างI respect women.คำแปลฉันเคารพผู้หญิง
respectตัวอย่างIt is important to have respect towards other people.คำแปลมันสำคัญที่จะให้ความเคารพกับผู้อื่น
respectsตัวอย่างYou are wrong in some respects.คำแปลคุณผิดในบางประเด็น
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย