ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

respect

คำแปล
ความเคารพ, เคารพ
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
respect
เคารพ
ความเคารพ
women
ผู้หญิง
.
ฉันเคารพผู้หญิง
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
respect
ความเคารพ
เคารพ
them
พวกเธอ
พวกเขา
.
ฉันเคารพพวกเขา
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
respect
ความเคารพ
เคารพ
her
เธอ
ของเธอ
.
ฉันเคารพพวกเธอ
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย