ภาษาอังกฤษ

research

ภาษาไทย
การวิจัย

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
researchตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างWe have little money for research.คำแปลพวกเรามีเงินสำหรับการวิจัยนิดเดียว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย