ภาษาอังกฤษ

report

ภาษาไทย
รายงาน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
reportตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI write a report.คำแปลฉันเขียนรายงานฉบับหนึ่ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย