ภาษาอังกฤษ

rent

ภาษาไทย
เช่า

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
rentตัวอย่างI have to rent a car.คำแปลฉันจำเป็นต้องเช่ารถคันหนึ่ง

การเชื่อมrent

PersonPresentPast
Irentrented
he/she/itrentsrented
you/we/theyrentrented

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย