ภาษาอังกฤษ

remember

ภาษาไทย
จำ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
rememberตัวอย่างI remember the director's answer.คำแปลฉันจำคำตอบของผู้กำกับคนนี้ได้
rememberตัวอย่างHe did not remember his father.คำแปลเขาจำพ่อของเขาไม่ได้

การเชื่อมremember

PersonPresentPast
Irememberremembered
he/she/itremembersremembered
you/we/theyrememberremembered

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย