ภาษาอังกฤษ

religions

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
religionตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างIs this idea from your religion?คำแปลแนวคดนี้มาจากศาสนาของคณหรอเปล
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย